Logo_OB_zomer_digitaal1
Logo_OB_zomer_digitaal1

Algemene voorwaarden

Winactie

1. Twee tickets die gratis toegang geven tot ONZEBORREL Summer Vibes op 14 juni 2019.
2. De prijs is geldig voor twee personen.
3. De winnaar(s) worden na 03-06-2019 bepaald en bekend gemaakt.
4. Winacties worden uitgeschreven door Rosa Tromp en/of Deborah van der Pol onder de naam OCEANDIVA gevestigd te Amsterdam. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
5. De winnaar(s) worden bekend gemaakt via onze Facebookpagina en krijgen tevens een persoonlijk bericht per e-mail.
6. Winnaars moeten uiterlijk 3 dagen voor een deelnemend evenement per e-mail melden of ze het evenement willen bezoeken.
7. De prijzen worden aan de hand van die bevestiging per evenement uitgereikt in de vorm van e-tickets en/of gastenlijstplekken.
8. OCEANDIVA is niet verantwoordelijk voor onjuiste of onvolledige ingevoerde gegevens door de deelnemer ofwel winnaar. Indien de gewonnen prijs niet kan worden verstuurd vervalt deze terug aan OCEANDIVA.
9. De entreebewijzen staan op naam (ID verplicht) en mogen niet worden weggegeven of verhandeld. Indien wordt geconstateerd dat de entreebewijzen wel worden weggegeven of verhandeld, worden de entreebewijzen ongeldig gemaakt.
10. De prijzen zijn niet inwisselbaar tegen contanten en/of entreebewijzen voor andere evenementen en/of andere datums.
11. Winnaars kunnen geen aanspraak maken op een vervangende prijs of vervangingswaarde.
12. Een deelnemer kan per actie slecht één keer voor een prijs in aanmerking komen.
13. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.
14. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.
15. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.
16. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 21 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
17. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
18. Winnaars worden binnen X werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.
19. OCEANDIVA kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
20. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
21. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door OCEANDIVA voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.